۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

یادم است وقتی این خانه ایجاد شد، در یک جمعی بودیم که همه تصمیم گرفتند پابند به نوشتن باشند و چیزهای حتا خیلی هم روزمره گی ها را این جا بنویسند.
پس از دیر وقت دوباره آمدم که گاهی چیزهای این جا بنویسم، امیدوارم که این بار بتوانم این کار را ادامه بدهم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

عزیزم برگرد و بنویس اینجا تا عصیانی نماند.